Axe Eco Project

Trenutno radimo na ažuriranju stranice.

Uskoro smo ponovno s vama.

Axe Eco Project

Kontakt : 091/7960-441

Pravila privatnosti

 
 • Ova pravila privatnosti objašnjavaju kako AXE ECO PROJECT obrađuje vaše osobne podatke. AXE ECO PROJECT je usmjeren na zaštitu vaših osobnih podataka i njihovu obradu u skladu sa Općom 
  uredbom o zaštiti podataka i Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka.
   
 • Pročitajte ova pravila pažljivo kako biste razumjeli zašto i kako prikupljamo vaše osobne 
  podatke i kako će se oni koristiti.
   
 • AXE ECO PROJECT, Nadinska ulica 11, 10010 Zagreb, OIB: 25828180480  je voditelj obrade vaših osobnih podataka. 
 • Imamo odjel za zaštitu osobnih podataka te nas možete kontaktirati putem e-maila: info@ili-eco-project.eu na adresu  Nadinska ulica 11, 10 010 Zagreb – „Za službenika za zaštitu osobnih podataka Axe Eco Project“.

  1.Svrhe u koje obrađujemo osobne podatke 

 • Vaše osobne podatke obrađujemo jer nam zakonski propisi nalažu određena postupanja 
  odnosno jer je obrada nužna za izvršavanje ugovora, ili kako bi se poduzele radnje prije sklapanja ugovora ili temeljem naših legitimnih interesa,
   osim kada su od tih interesa jači interesi ili temeljna prava i slobode pojedinaca
   koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka.
   
 • Ukoliko osobne podatke ne možemo obrađivati temeljem navedenih pravnih osnova
   zatražit ćemo vašu privolu. Ako se obrada temelji na vašoj privoli imate pravo u bilo kojem trenutku povući privolu. O povlačenju privole potrebno je obavijestiti voditelja obrade na e-mail: 
  info@ili-eco-project.eu ili na adresu Nadinska ulica 11, 10 010 Zagreb – „Za službenika za zaštitu osobnih podataka Axe Eco Project-a“. Takvo povlačenje neće utjecati na zakonitost obrade na temelju privole prije njezina povlačenja. 
 • Vaše osobne podatke obrađujemo kada je to potrebno za sklapanje i ispunjenje prava i obveza koje proizlaze iz ugovora o kupoprodaji, u marketinške svrhe, u svrhe unaprjeđenja našeg poslovanja i vašeg korisničkog iskustva (npr. kada kupite ili 
  naručite proizvode i/ili usluge od nas, kada nas kontaktirate putem telefona ili e-pošte itd.).
   
 • Osobne podatke uglavnom prikupljamo izravno od vas, kada naručite određene proizvode ili usluge ili ispunite određeni obrazac.

  2.Kategorije osobnih podataka 

 • Kod sklapanja ugovora o kupoprodaji potrebni su nam podaci kao što su ime, 
  prezime i adresa radi ispunjenja naše ugovorne obveze isporuke proizvoda i usluga.
   
 • Ponekad vas tražimo i dodatne osobne podatke kao što su: kontakt broj i e-mail adresa, adresa za dostavu, financijske informacije uključujući informacije o 
  kreditnim i debitnim karticama ili druge informacije o plaćanju koje nam Vi 
  pružate prilikom ispunjavanja obrazaca na našem web mjestu ili kada komunicirate s nama
   putem telefona ili e-pošte te dodatne informacije koje odlučite dobrovoljno podijeliti s nama.

  3. Vaša prava 

 • Vaša prava su slijedeća: 
 • Pravo na pristup: imate pravo dobiti od nas potvrdu o tome obrađuju li se vaši osobni podaci, te ako se takvi osobni podaci obrađuju, pristup osobnim podacima. 
  Informacije o pristupu uključuju – između ostalog – svrhe obrade, kategorije osobnih podataka
   o kojima je riječ, primatelje ili kategorije primatelja kojima su osobni podaci bili ili će biti otkriveni. 
  Međutim, to nije bezuvjetno pravo i interesi drugih pojedinaca mogu ograničiti vaše pravo pristupa.
   
 • Imate pravo dobiti kopiju osobnih podataka koji se obrađuju. Za daljnje kopije koje ste zatražili, možemo naplatiti razumnu naknadu na temelju
   administrativnih troškova.
   
 • Pravo na ispravak: Imate pravo ishoditi od nas ispravljanje vaših netočnih osobnih podataka.
   Uzimajući u obzir svrhe obrade imate pravo dopuniti nepotpune osobne podatke,
   među ostalim i davanjem dodatne izjave.
   
 • Pravo na brisanje („pravo na zaborav“): Pod određenim uvjetima, imate pravo ishoditi od nas brisanje vaših osobnih 
  podataka i mi smo obvezni izbrisati takve osobne podatke.
   
 • Pravo na ograničenje obrade: Pod određenim uvjetima, imate pravo ishoditi od nas ograničenje obrade vaših osobnih podataka.
   U tom će slučaju odgovarajući podaci biti označeni i mogu biti obrađeni samo u određene svrhe.
   
 • Pravo na prigovor: Pod određenim uvjetima, imate pravo u bilo kojem trenutku postaviti prigovor na obradu
   vaših osobnih podataka, iz razloga koji se odnose na vašu konkretnu situaciju ili kada se osobni podaci obrađuju u cilju izravnog
   marketinga te možete tražiti od nas da više ne obrađujemo vaše osobne podatke.
   
 • Pravo na prenosivost podataka: Pod određenim uvjetima, imate pravo zaprimiti osobne podatke koji se odnose na vas, koje ste nam pružili u strukturiranom, uobičajeno upotrebljivom i strojno 
  čitljivom formatu i imate pravo prenijeti te podatke drugom voditelju obrade, bez našeg ometanja.
   
 • Ako želite saznati više ili želite koristiti jedan ili više od gore navedenih prava, slobodno kontaktirajte voditelja obrade na e-mail:info@ili-eco-project.eu ili na adresu Nadinska ulica 11, 10 010 Zagreb – „Za službenika za zaštitu osobnih podataka Axe Eco Project“. 
 • Ako niste zadovoljni kako obrađujemo vaše osobne podatke, možete se obratiti Agenciji za 
  zaštitu osobnih podataka.

  4.Čuvanje osobnih podataka 

 • Osobne podatke koje prikupimo o Vama čuvamo u sigurnom okruženju. 
  Vaši osobni podaci su zaštićeni od neovlaštenog pristupa, otkrivanja, uporabe,
   izmjena ili uništenja od strane bilo koje organizacije ili pojedinca.
   
 • Prikupljeni podaci bit će pohranjeni samo onoliko dugo koliko je to potrebno za ranije navedene svrhe.  
 • Vaši osobni podaci se neće čuvati u obliku koji omogućuje da budete identificirani
   duže nego što voditelj obrade razumno smatra da je neophodno za ostvarenje svrhe za koju su prikupljeni ili obrađeni. Voditelj obrade će 
  određene osobne podatke čuvati u vremenskom periodu koji propisuje zakon odnosno
   propis koji obvezuje voditelja obrade na čuvanje podataka.
   
 • Ako ste nam dali privolu, vaše osobne podatke obrađivat ćemo do povlačenja privole. 
 • U slučaju da izjavite osnovani prigovor na obradu osobnih podataka temeljem legitimnog
   interesa vaše osobne podatke nećemo obrađivati u budućnosti.
   
 • Nadalje, ukoliko je pokrenut sudski, upravni ili izvansudski postupak, osobni podaci se mogu
   pohraniti do kraja takvog postupka, uključujući i moguće razdoblje za izjavljivanje pravnih lijekova. 
  Voditelj obrade će određene osobne podatke čuvati u vremenskom periodu koji propisuje 
  zakon odnosno propis koji obvezuje voditelja obrade na čuvanje podataka.

  5.Primatelji osobnih podataka 

 • Važno je napomenuti kako vaše osobne podatke možemo dati našim pouzdanim partnerima
   koji pružaju usluge u ime i za račun voditelja obrade. Na primjer, za potrebe dostave naručenih proizvoda ili za slanje mailova i newslettera. Spomenuti davatelji 
  usluga su dužni, prema relevantnim ugovorima, koristiti podatke koji su im povjereni samo u 
  skladu s našim smjernicama i isključivo u svrhu koju smo strogo odredili. 
  Također obvezujemo ih da adekvatno zaštitite vaše podatke te da ih smatraju poslovnom tajnom.

  6.Prijenosu treće zemlje 

 • Axe Eco Project koristi alate i usluge društvenih mreža koje imaju sjedište izvan EU. Dužni smo vas 
  upozoriti kako treće strane koje upravljaju tim društvenim mrežama mogu prenijeti vaše osobne
   podatke u SAD gdje se isti dijele s obavještajnim službama sukladno propisima koji su na snazi u SAD.
   
 • Stalo nam je do zaštite vaših podataka i upravo zbog toga smo pokrenuli mehanizme koji će omogućiti još
   veću razinu vaše zaštite.
   
 • O svim poduzetim mjerama ćemo vas dodatno obavijestiti te ćemo po okončanju postupaka 
  koji su u tijeku izmijeniti i naše politike. Ukoliko vas zanima na koji način treće strane mijenjaju 
  svoja pravila o zaštiti podataka za Google LLC pročitajte 
  ovdje. Poveznice na pravila privatnosti društvenih mreža koje koristimo
   možete pronaći u odjeljku 
  VII. Druge web stranice.

  7. Druge web stranice 

 • Ova Pravila privatnosti odnose se samo na upotrebu i korištenje podataka koje voditelj 
  obrade prikuplja od svojih korisnika (ispitanika). Druge web stranice kojima se može pristupiti 
  putem ovog web mjesta imaju vlastite izjave o povjerljivosti i prikupljanju podataka te 
  načine njihovog korištenja i objavljivanja.
   
 • Voditelj obrade nije odgovoran za načine i uvjete rada trećih strana. 
 • Voditelj obrade koristi poslovni profil na društvenim mrežama Facebook, Instagram i YouTube, a kojima možete pristupiti putem web stranice info@ili-eco-project.eu Pravila privatnosti odnosno izjave o povjerljivosti te načine na koji oni koriste vaše
   osobne podatke možete potražiti klikom na sljedeće poveznice:

  FACEBOOK ONLINE 

 • https://www.facebook.com/policy.php

  INSTAGRAM ONLINE 

 • https://help.instagram.com/519522125107875

  YOUTUBE ONLINE 

 • https://policies.google.com/privacy?hl=hr 
 • U slučaju da imate pitanja vezano uz prikupljanje i obradu podataka od strane navedenih društvenih
   kanala ili želite ostvariti neko od svojih prava zajamčenih Općom uredbom o zaštiti podataka
   kontaktirajte:

  ZA FACEBOOK: 

 • FACEBOOK IRELAND Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska 
 • Kontakt službenika za zaštitu podataka: 
 • https://hr-hr.facebook.com/policy.php 
 • https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970 
 • Ukoliko niste zadovoljni načinom na koji se prikupljaju i obrađuju vaši osobni podaci možete se obratiti vodećem nadzornom 
  tijelu Facebook-, Irskom povjereniku za zaštitu podataka ili Agenciji za zaštitu osobnih 
  podataka Republike Hrvatske.
   
    
  ZA INSTAGRAM: 
 • FACEBOOK IRELAND Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska 
 • Kontakt službenika za zaštitu podataka: 
 • https://hr-hr.facebook.com/policy.php 
 • https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970

  Ukoliko niste zadovoljni načinom na koji se prikupljaju i obrađuju vaši osobni podaci možete se obratiti vodećem nadzornom tijelu 
  Facebook-a, Irskom povjereniku za zaštitu podataka ili Agenciji za zaštitu osobnih podataka
   Republike Hrvatske.
   

  ZA YOUTUBE: 

 • Google Ireland, Ltd., Gordon House Barrow St, Dublin 4, Ireland 
 • Kontakt službenika za zaštitu podataka: 
 • https://support.google.com/policies/contact/general_privacy_form

  Ukoliko niste zadovoljni načinom na koji se prikupljaju i obrađuju vaši osobni podaci možete se obratiti vodećem nadzornom tijelu
   YouTube-, irskom povjereniku za zaštitu podataka ili Agenciji za zaštitu osobnih podataka
   Republike Hrvatske.
   

 • Klikom na linkove možete pročitati više o tome kako navedene web stranice obrađuju Vaše podatke i u koje svrhe ih koriste te na koji 
  način možete stupiti s njima u kontakt vezano za zaštitu osobnih podataka.

  8. Završne odredbe 

 • Voditelj obrade zadržava pravo izmjene i dopune Pravila privatnosti te će ista biti objavljena 
  na web stranici.
   
hr Croatian
X